1348.pl

Zasady zwrotów dla sklepu internetowego 1348.pl

  1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z sklepem internetowym 1348.pl w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

  2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać je drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie sklepu.

  3. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, kompletnym, w oryginalnym opakowaniu i razem z wszelkimi dołączonymi do niego dokumentami oraz akcesoriami.

  4. Koszty związane z przesyłką zwrotną ponosi klient, chyba że sklep internetowy 1348.pl zdecyduje inaczej.

  5. Sklep internetowy 1348.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu zapłaconej kwoty za produkt oraz kosztów dostawy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  6. Zwrot płatności będzie dokonywany na wskazane przez klienta konto bankowe lub inną formę płatności używaną przy pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu.

  7. Jeżeli produkt jest uszkodzony lub niekompletny z winy klienta, sklep internetowy 1348.pl ma prawo obniżyć zwrot o odpowiednią wartość odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru.

  8. W przypadku reklamacji dotyczących produktów uszkodzonych lub niezgodnych z zamówieniem, obowiązują postanowienia regulaminu dotyczące reklamacji.

  9. Sklep internetowy 1348.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku naruszenia warunków zwrotu opisanych w niniejszych zasadach.

  10. Wszelkie kwestie związane z procedurą zwrotów, reklamacji oraz odstąpienia od umowy będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zwrotów, prosimy o kontakt z administratorem sklepu internetowego 1348.pl pod adresem e-mail lub telefonicznie.

M.D AND PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Targowa 3 / 102 35-064 Rzeszów NIP: 7252302224 REGON: 386862449 KRS: 0000857055

Scroll to Top