1348.pl

Regulamin sklepu internetowego 1348.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług sklepu internetowego 1348.pl, prowadzonego przez firmę M.D AND PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 7252302224, REGON: 386862449, KRS: 0000857055) z siedzibą przy ul. Targowej 3 / 102, 35-064 Rzeszów.

 2. Regulamin jest wiążący dla wszystkich klientów sklepu internetowego 1348.pl.

 3. Korzystanie z usług sklepu internetowego 1348.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2 Zamówienia

 1. Sklep internetowy 1348.pl umożliwia klientom składanie zamówień na dostępne w sklepie produkty.

 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu 1348.pl.

 3. W celu złożenia zamówienia, klient powinien podać dokładne dane kontaktowe oraz adres dostawy.

 4. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail.

§ 3 Płatności

 1. Sklep internetowy 1348.pl umożliwia dokonywanie płatności za zamówienia poprzez bramki płatnicze Cashbill i HotPay.

 2. Warunki płatności są ustalane przez operatorów bramek płatniczych.

 3. W przypadku wyboru bramki płatniczej, klient zostanie przekierowany na stronę operatora w celu dokonania płatności.

§ 4 Dostawa

 1. Sklep internetowy 1348.pl korzysta z usług kuriera InPost w celu dostarczenia zamówionych produktów.

 2. Koszty dostawy są podane przy składaniu zamówienia i zależą od wagi i rozmiaru przesyłki.

 3. Termin dostawy jest uzależniony od dostępności produktów oraz czasu realizacji przez kuriera.

§ 5 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem.

 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie sklepu.

 3. Sklep internetowy 1348.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z sklepem internetowym 1348.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu.

 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pis

  mień pisemnego drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie sklepu.

  1. Sklep internetowy 1348.pl zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty za produkt oraz kosztów dostawy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  § 7 Ochrona danych osobowych

  1. Sklep internetowy 1348.pl gwarantuje ochronę danych osobowych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na stronie sklepu.

  2. Dane osobowe klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu.

  3. Sklep internetowy 1348.pl nie udostępnia danych osobowych klientów osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta, chyba że jest to niezbędne do wykonania umowy lub wymagane przez przepisy prawa.

  § 8 Postanowienia końcowe

  1. Sklep internetowy 1348.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie.

  2. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie poprzez umieszczenie informacji na stronie sklepu.

  3. W przypadku sporów między sklepem internetowym 1348.pl a klientem, strony będą dążyć do rozwiązania sporu drogą negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd.

  4. Regulamin obowiązuje od dnia [data] i dotyczy wszystkich klientów sklepu internetowego 1348.pl.

  Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące regulaminu, prosimy o kontakt z administratorem sklepu internetowego 1348.pl pod adresem e-mail lub telefonicznie.

  M.D AND PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Targowa 3 / 102 35-064 Rzeszów NIP: 7252302224 REGON: 386862449 KRS: 0000857055

Scroll to Top